Quy Trình Thủ Tục Mua Lại Căn Hộ Từ Khách Hàng Cũ

Bạn đang tính mua lại một căn hộ từ khách hàng khác? Khi chưa bàn giao nhà, nghĩa là căn hộ vẫn đang xây dựng, quy trình và thủ tục mua bán rất đơn giản

Quy trình thủ tục mua lại căn hộ

Quy trình thủ tục mua lại căn hộ hình thành trong tương lai

Loại giao dịch này được gọi là chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo quy định tại điều 20 thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, quy trình mua bán gồm:

1. Lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng công chứng, hay gọi tắt là hợp đồng công chứng.

2. Đóng thuế.

3. Xác nhận của chủ đầu tư về chuyển nhượng hợp đồng.

Quy trình thủ tục mua lại căn hộ

Sau khi đặt cọc, bên mua và bên bán sẽ ra phòng công chứng để làm hợp đồng công chứng. Hồ sơ gồm:

  • Hợp đồng gốc với chủ đầu tư.
  • Biên lai thanh toán.

Kèm theo CMND và sổ hộ khẩu bản photo và bản chính.

Phí công chứng sẽ là 0,1% giá trị căn hộ nếu căn hộ > 100 triệu - 1 tỷ. Còn nếu giá trị căn hộ > 1 - 3 tỷ thì phí công chứng = 1 triệu + 0,06% giá trị vượt quá 1 tỷ.

Phòng công chứng sẽ ra tất cả 5 tờ (1 cho bên mua, 1 cho bên bán, 1 lưu trữ, 1 cho cơ quan thuế và 1 cho chủ đầu tư)

Bước tiếp theo là đóng thuế ở cơ quan thuế.

Lúc này, tùy theo thỏa thuận, một trong hai bên mua bán sẽ đi đóng khoản này. Bộ hồ sơ gồm:

  • Bản sao hợp đồng gốc với chủ đầu tư.
  • Bản sao biên lai thanh toán.
  • Hợp đồng công chứng.

Thông thường để có lợi, bên bán (chủ cũ) và bên mua (chủ mới) thường kê khai giá bán lại bằng với giá bán cũ trên hợp đồng để được miễn thuế.

Sau cùng là bên mua lên chủ đầu tư để xác nhận chuyển nhượng hợp đồng. Bộ hồ sơ gồm:

  • Bản sao hợp đồng cũ với chủ đầu tư.
  • Hợp đồng công chứng.
  • Bản sao biên lai đóng thuế hoặc bản giao miễn thuế.

Trong vòng 5 ngày, chủ đầu tư sẽ phải ra văn bản xác nhận chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất cứ phí gì.

Ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng thì chủ đầu tư chấm dứt giao dịch với khách hàng cũ.

Và bạn (người mua) sẽ tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ cũ, đã ký với chủ đầu tư.

Khi căn hộ hoàn thành, bạn là người đứng tên trên đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở và chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho bạn. ( st )